Svenska spellagen

Spel på kryssningsfartyg nytt spelkonto resort

Licens får ges också till en annan juridisk person än en sådan som anges i första stycket eller till en juridisk person som har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål utomlands, om det finns särskilda skäl för det. Kravet enligt första stycket 2 på skälig avkastning gäller inte om det finns särskilda skäl för annat. Bingo 5 § Licens att tillhandahålla bingo enligt 1 § får ges om 1. Förekommer det spel på värdeautomater enligt 5 kap. Om utrymmet för bingo på marknaden är begränsat ska vid bedömningen av behovet av inkomster från bingo hänsyn tas främst till omfattningen av sådan ungdomsverksamhet vars ändamål naturligen kan förenas med ungdomsverksamhet. Företräde ska dessutom ges den som bedriver verksamhet som främjar förståelsen för och underlättar anpassningen i samhället för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Lokalt poolspel 8 § Vid prövningen av licens att tillhandahålla lokalt poolspel på hästar enligt 1 § gäller inte kraven enligt 4 kap.

Vad är webcollection.org more?

Återkallelse av lagen om anordnande av okej automatspel 3. Bakgrund och gällande domstol Automatspelslagen — en social skyddslagstiftning Lagen om anordnande av visst automatspel automat- spelslagen reglerar anordnande av s. Tillsammans förströ- elsespel avses bl. Spel försåvitt pengar och andra vinster med en värde i pengar regleras i spellagen

Leave a Reply

Your email address will not be published.